Motivatie

Je eigen leven kan een kunstwerk worden. Maar dan moet je wel het lef hebben om van de gebaande paden af te wijken. Elk mens heeft een innerlijke gids die je de weg wijst naar je menselijke bestemming. Wie de moed heeft in het leven een eigen-wijze weg te gaan, stoot misschien op een aantal barrières. Maar het antwoord op de vraag naar de kwaliteit van leven is in je Zelf aanwezig.’

Deze woorden werden gesproken door cultuurfilosoof Bram Moerland. Hij was de eerste van een serie sprekers die de afgelopen jaren acte de presence geven in een serie vieringen die worden georganiseerd door de werkgroep De Rode Draad. Elke derde zondag van de maand, van oktober tot en met mei worden deze vieringen gehouden in het kerkgebouw van de Lutherse Gemeente in Kampen.

De werkgroep is er ook dit seizoen weer in geslaagd een negental bekende en minder bekende sprekers te arrangeren die op hun eigen wijze een thema behandelen die te maken heeft met de weg van groei van de mens op zoek naar zijn bestemming. De Rode Draad: maak van je leven een kunstwerk.

De bijeenkomsten hebben een divers karakter. Er wordt gezongen, er worden teksten gelezen, er wordt gemediteerd, er is een man of vrouw die een bijzonder thema behandelt in de vorm van eenuitgebreide meditatieve overweging. De muziek is geen kerkmuziek. Er wordt gebruik gemaakt van popmuziek en/of klassieke muziek. Soms wordt er een CD voor gebruikt, soms wordt de muziek ten gehore gebracht door een zanger(es)/ band of groep uit de regio.

De bijeenkomsten van de Rode Draad worden elke derde zondag van de maand gehouden om 15.00 uur in het gebouw van de Lutherse Kerk in Kampen aan de Burgwal nr. 85. De toegangsprijs is euro 7,50