Vrijzinnige Hervormden

Wie is die vrijzinnige?

De vrijzinnige houdt vast aan zijn/haar grond waarden, staat open voor alle impulsen uit de omgeving, is niet vrijblijvend maar een levenshouding die er toe doet. Zij nemen de eigen uitgangspunten serieus maar zijn tegelijk kritisch bij de concretisering. Zij nemen andere uitgangspunten serieus en zo nodig nemen ze die op in hun eigen zingeving. Openheid en tolerantie zijn niet vrijblijvend of relativerend, maar gaan zover als de eigen waarden en normen toestaan. De vrijzinnigheid maakt in contact met andere culturen dat nieuwe cultuuruitingen ontstaan en een nieuwe basis voor de toekomst. Ze is daarbij kritisch op de eigen cultuur,

Wie zijn wij?

Een “open” geloofsgemeenschap in verenigingsvorm, daarom onze naam Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, en we zijn werkzaam in Kampen en omgeving en in de Noordoostpolder. Eind 19e eeuw opgericht, door mensen met een vrijzinnige traditie van geloven, in Kampen terwijl in 2002 de gelijkgezinde geloofsgenoten uit de Noordoostpolder zich hebben aangesloten.

Wij maken deel uit van de overkoepelende organisatie VVP-Nederland die is verbonden aan de Hervormde Kerk.

Waar staan wij voor?

In kerken en geestelijke bewegingen worden steeds meer kritische stemmen gehoord. Ook massief ogende groeperingen blijken bij nader inzien vrijzinnige vleugels te krijgen zoals binnen vele religies en ideologieën.

Als vrijzinnigen gaan wij ervan uit dat op religieuze- en zingevingvragen geen kant en klare antwoorden zijn te geven. Wij hechten daarom grote waarde aan de persoonlijke invulling van ons geloof en willen daarover met elkaar open van gedachten wisselen.

Daarom gaan we ervan uit dat de overgeleverde waarden en waarheden steeds opnieuw in veranderende tijden getoetst worden op hun zeggingskracht.

Als vrijzinnigen laten we ons onder andere inspireren door de geschriften van de joods-christelijke traditie. Maar dat betekent niet dat daarin het laatste woord is gezegd. Zij zijn een inspiratiebron en de traditie kan daarbij een hulp zijn maar het laatste woord is de ontdekking van de mens zelf, die waagt te leven met open vragen.