Evangelisch-Lutherse Gemeente

Onze visie is dat ieder mens recht heeft op zijn/haar eigen, persoonlijke en specifieke geloof. Uitgangspunt daarbij is in de eerste plaats de inhoud van de bijbelse boodschap. Luther achtte iedere gelovige zelf in staat tot de ‘al dan niet verborgen omgang’ daarmee.

De Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG) van Kampen wil een geloofsgemeenschap zijn in de lutherse traditie. Begrippen als vrijheid, spiritualiteit, blijheid, openheid, betrokkenheid, gemeenschappelijkheid en ook traditie zijn belangrijk. De ELG wil een sfeer creëren waarin deze begrippen kunnen worden verwezenlijkt.


De ELG wil een geestelijk thuis bieden waarin een ieder die dat wil God kan liefhebben en dienen in alle openheid. Met een eigen verantwoordelijkheid en geestelijke ruimte.  

Er mag in onze beleving geen belemmering zijn tussen God en mens in de persoon van priester, dominee of wie dan ook. 

Dogmatisme in de zin van vastgelegde leerregels die men moet volgen, is binnen de ELG Kampen ongewenst. De zo dikwijls daaruit voortvloeiende schuldgevoelens mogen worden losgelaten. 


De liturgie is rijk en gevarieerd waarbij het uitgangspunt is dat Lutheranen hun geloof willen vieren (en minder uitleggen). In de erediensten wordt gebruikt gemaakt van de oude symbool- en tekentaal van de kerk, vooral als een teken van spiritualiteit en bemoediging in een tijd van rationalisering en materialisering van het leven.