Disclaimer

De website van Werkgroep De Rode Draad is met zorg samengesteld. Ten aanzien van het raadplegen van de site wordt uitdrukkelijk vermeld dat aan de informatie op deze site geen rechten kunnen worden ontleend. Ook garanderen we niet dat de informatie ten allen tijde volledig en actueel is.

De inhoud van de site wordt met de nodige regelmaalt veranderd. Werkgroep De Rode Draad is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bezoekers van de website en/of derden lijden als gevolg van de op de site verstrekte informatie.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Werkgroep De Rode Draad worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.