Colofon

De initiatiefgroep de Rode Draad is een samenwerkingsverband tussen mensen uit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Kampen, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (in dezelfde plaats) en Aljosja Symposia, één van de activiteiten van drs. Rinus van Warven.

De initiatiefgroep de Rode Draad bestaat uit:

– Tineke Bakker-van Ingen
– Jannes Bosker
– Jan Broekhuis
– Walter Kuper
– Roel Otten
– Rinus van Warven
– Chiquita Welmerink
– Chaja Wonsoff

Nieuwe leden zijn welkom….

Het secretariaatsadres van Werkgroep de Rode Draad:

Zilverschoon 33
8265 HD Kampen

(038) 333 23 15 (overdag)
(038) 333 39 95 (’s avonds)
(06)  29 73 73 09 (mobiel)

Wie een donatie wil doen aan Werkgroep de Rode Draad, kan dat doen op het volgende bankrek.nr.: NL53 INGB 0755 9477 11 t.n.v. K. van Warven, Kampen.