Category Archives: Lezingen

Seizoen 2016-2017 – Compassie

ontmoetingDe werkgroep ‘De Rode Draad’ is er in geslaagd een achttal bekende en minder bekende sprekers te arrangeren die op hun eigen wijze een thema behandelen die te maken heeft met de weg van groei van de mens op zoek naar zijn bestemming. De Rode Draad: maak van je leven een kunstwerk. Het thema voor het seizoen 2016-2017 is “Compassie”.

Werkgroep de Rode Draad is afhankelijk van bijdragen van donateurs en subsidies. Wie een donatie wil doen aan Werkgroep de Rode Draad, kan dat doen op het volgende bankrek.nr.: NL53 INGB 0755 9477 11 t.n.v. K. van Warven, Kampen, o.v.v. Donatie Werkgroep De Rode Draad.

 

Datum Speker Onderwerp Plaats
04-09-2016 Mohamed Ajouaou De spiritualiteit van de Islam Lutherse Kerk
02-10-2016 Jan van den Oever Non-dualiteit Lutherse Kerk
06-11-2016 Rinus van Warven De Nabij-de-Doodervaring in beeld Lutherse Kerk
04-12-2016 Gery Groot Zwaaftink De verhalenverteller Lutherse Kerk
08-01-2017 Desanne van Brederode Kahlil Gibran Lutherse Kerk
05-02-2017 Dirk van de Glind Lieve mens, Wees wat je Bent Lutherse Kerk
05-03-2017 Heleen van Els Maria Magdalena Lutherse Kerk
02-04-2017 Ivo Valkenburg Je werk als zichtbaar gemaakte liefde Lutherse Kerk
07-05-2017 Andre van der Braak Boeddhisme Lutherse Kerk

4 sept – Mohamed Ajouaou – Wie is moslim?

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-38-55Hoe ziet de religiositeit van moslims eruit in hun dagelijks leven? Hoe  kan die religiositeit – binnen de islam, maar ook door ‘buitenstaanders’ – geïnterpreteerd worden? Wie kan of moet als moslim worden beschouwd? Staat de islam open voor seculiere tendensen? Mohamed Ajouaou gaat in het boek “Wie is moslim” op deze vragen in en biedt zo inzicht in de bronnen van de islam en de dagelijkse praktijken van westerse moslims. Daarbij legt hij de kloof bloot tussen dogma’s en praktisering. Hij brengt aspecten van de islamitische religiositeit in kaart die nog nauwelijks aandacht hebben gekregen.

Mohamed Ajouaou is universitair hoofddocent Islam aan de Vrije Universiteit en hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

2 okt – Jan van den Oever – Verlichting is heel gewoontjes

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-33-01‘Verlichting is reëel, en ieder van ons kan, in dejuiste omstandigheden en met de juiste training, de natuur van de geest realiseren en op die manier datgene in ons leren kennen wat onsterfelijk en eeuwig zuiver is.’Volgens Jan van den Oever is dit bereikbaar voor de gehele mensheid.

Jan van den Oever spreekt al 22 jaar over het bereiken van zelfrealisatie. Hij noemt zelfrealisatie ‘heel gewoontjes’. Makkelijker dan je zelf gelukkig proberen te maken, want dat gaat voor geen meter als we deze leraar mogen geloven. Het overkwam hem toen de persoonlijke God verdween uit zijn leven en hij op zoek ging. Hij vond God… en zichzelf. En het rare was. Het kwam zo ongeveer op hetzelfde neer.

 

6 nov – Rinus van Warven – De Nabij-de-Doodervaring in het Licht

RinusAHet was 9 april 1981. Het leven gaf me drie geschenken in de vorm van een Bijna Doodervaring. Ik kan beter zeggen dat het drie ervaringen waren in de vorm van een supersnelle reis naar de lichtende eenheid van het bestaan. Je kunt het mystieke ervaringen noemen, maar dat woord doet vaak zo religieus aan, ik heb het liever over existentiële ervaringen.

Ervaringen die je in contact brengen met de dragende grond van het bestaan. Ik noem ze u even:

– De leegte of de eenheid zonder waarom
– Het hier en nu of de eenheid zonder waarheen
– De liefde of de eenheid zonder waartoe

www.rinusvanwarven.nl
www.uitgeverijvanwarven.nl
www.spiritueelperspectief.nl
www.rinusvanwarven.com

4 dec – Gery Groot Zwaaftink – Over dwaallichtjes en witte juffers

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-42-43Gery Groot Zwaaftink is met hart en ziel troubadour en verhalenverteller, full time vanaf 1994. Bekend zijn de sagen en legenen over de Witte Wieven en andere geesten. Vaak heeft een legende met het bovennatuurlijke te maken. Deduivel, dwaallichtjes, Witte juffers. Stel u voor: koude, gure avonden. U zit met z’n allen rondom het vuur. Buiten giert de wind om het huis. Nog geen radio en tv. Tja, en dan komen de verhalen. Al snel gaat het over datgene waar je bang voor bent. Het bovennatuurlijke, de geestenwereld. “Ik vertel en speel de verhalen voor volwassenen en kinderen en zing mijn zelfgeschreven liedjes waarbij ik mezelf begeleid op gitaar.”

8 jan – Desanne van Brederode – De spiritualiteit van Kahlil Gibran

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-44-44De liefde geeft alleen zichzelf en put ook uit zichzelf alleen. De liefde neemt niet in bezit, en wil ook niet in bezit genomen worden; want de liefde is zichzelf genoeg. En als je liefhebt zeg dan niet: ‘God woont in mijn hart’, maar veeleer: ‘Ik ben in het hart van God’. Prachtige woorden uit het boek ‘De Profeet’ van de Libanese dichter en filosoof Kahlil Gibran. Désanne van Brederode maakte een meesterlijke vertaling.

In haar vertaling laat Désanne van Brederode Kahlil Gibran zien als een mens die op het kruispunt van twee werelden stond. Die van de oosterse religieuze mythen van zijn jeugd en die van de westerse religieuze verlichting en tolerantie die hij als jonge kunstenaar omarmde. „Beide werelden worden perfect belichaamd in de woorden van de Profeet”, zo betoogt Van Brederode, „en daarom heeft dit boek nog steeds een enorme aantrekkingskracht op iedereen die spiritualiteit, inspiratie en verlichting zoekt.”

5 feb – Dirk van de Glind – Lieve Mens, Wéés Wat Je Bent!

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-47-20Lieve Mens, Wéés Wat Je Bent!. Een positieve boodschap. Het is een troostende gedachte dat je mag zijn wie en wat je Bent. Maar de boodschap ‘Wéés wat je Bent!’ is geen gemakkelijke one-liner. Want om te zijn wie of wat je bent heb je misschien wel een heel leven nodig – en in ieder geval veel lef.

De woorden ‘Wéés wat je Bent!’ hebben heel veel diepgang. Dat komt omdat er in die paar letters tal van betekenissen verstopt zit. Zo is ‘Ik Ben’ de centrale naam in het boek dat Dirk van de Glind prachtig en respectvol aanduidt met ‘Het Oude Boek’.

En… met een variant erop: ‘Word wie je bent’ is de tekst die geschreven staat boven de deur van het Orakel van Delphi.

 

Dirk is docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken in de schatkamers van religies en culturen.

5 maart – Heleen van Els – Het Evangelie naar Maria Magdalena

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-50-08Van Het evangelie naar Maria Magdalena zijn 2 tekstfragmenten uit de 2 eeuw na Christus gevonden. De theologe en dichteres Maria de Groot heeft de ontbrekende bladzijdes geschreven om het verhaal van “de apostel der apostelen” weer klank te geven. Heleen van Els heeft deze tekst op muziek gezet.

 

De transparante muziek en de bijna toverachtige klanken geven het stuk een mystieke sfeer. Het zweeft tussen Afrikaanse herhalende muzikale thema’s en oude kerkgezang in. Het is een verhaal dat, mede door de vertelster en de verwevenheid met de muziek, binnenkomt zonder dat alles begrepen kan worden .

 

Het muziekstuk wordt voorafgegaan door een inleiding van Cathien Steen – medewerkster van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Zij zal de brug slaan tussen de ons bekendezondige en onbelangrijke vrouw uit de bijbel en de vrouwelijke apostel zoals die naar voren komt in het evangelie naar Maria Magdalena en andere apocriefe geschriften.

2 apr – Ivo Valkenburg – Je werk als zichtbaar gemaakte liefde

Ivo ValkenburgSteeds meer mensen durven te vertrouwen op de kracht en liefde binnen zichZelf. Artsen, journalisten, architecten, leraren, studenten, managers, ondernemers en wetenschappers. Mannen, vrouwen en kinderen. Uit alle landen van de wereld. Vanuit elke religie, levensbeschouwing, politieke overtuiging of status. Ze hebben allemaal besloten om weer volop mens te zijn. Om echt thuis te komen bij zichzelf, de medemens, natuur en samenleving. Om actief te werken aan menselijke waardigheid, coöperatie en solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale gerechtigheid, democratie en transparantie.

Ivo Valkenburg staat voor het mogelijk maken van een samenleving van welzijn en geluk. Hij gaat voor wezenlijke vernieuwing van traditionele denkmodellen en de praktische toepassing daarvan. Ivo is al meer dan dertig jaar actief in het (financiële) bedrijfsleven. Samen met een team van bevlogen professionals begeleidt hij internationaal bedrijven en organisaties om het menselijk aspect in werk en economie volop ruim baan te geven.

www.ivovalkenburg.nl
www.lovemadevisible.eu

7 mei – Andre van der Braak – Maha Karuna Ch’an boeddhisme / Ton Lathouwers

schermafbeelding-2016-09-12-om-10-57-44Andre van der Braak is uitgenodigd als vertegenwoordiger van het Maha Karuna Ch’an boeddhisme. Maha Karuna betekent: groot mededogen. Dit is het centrale begrip binnen het Maha Karuna Boeddhisme. Dit grenzeloze mededogen wordt uitgebeeld in de vrouwelijke figuur van Quan Yin. Zij staat voor alle vrouwelijke gestalten van compassie. Andre zal ons meenemen langs de gedachtegang van Ton Lathouwers, zoals hij die beschrijft in zijn boek over compassie: “Zij is altijd soms”. Van Quan Yin worden we meegenomen langs Sophia en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse mystiek, overal komen we haar op het spoor. De heilbrengende, vrouwelijke kracht zoals ook uitgedrukt door

Goethe, Dostojewski, Yourcenar en vele andere auteurs.