Seizoen 2015-2016 – Verbinding en ontmoeting

ontmoetingDe werkgroep ‘De Rode Draad’ is er in geslaagd een achttal bekende en minder bekende sprekers te arrangeren die op hun eigen wijze een thema behandelen die te maken heeft met de weg van groei van de mens op zoek naar zijn bestemming. De Rode Draad: maak van je leven een kunstwerk. Het thema voor het seizoen 2015-2016 is verbinding en ontmoeting.

Werkgroep de Rode Draad is afhankelijk van bijdragen van donateurs en subsidies. Wie een donatie wil doen aan Werkgroep de Rode Draad, kan dat doen op het volgende bankrek.nr.:
NL53 INGB 0755 9477 11 t.n.v. K. van Warven, Kampen, o.v.v. Donatie Werkgroep De Rode Draad.

Datum Speker Onderwerp Plaats
04-10-2015 Hans Wentink De spiritualiteit van de Bhagavad Gita Lutherse Kerk
29-10-2015 Mohamed Ajouaou Wie is moslim? Plantage Boekhandel Bos
08-11-2015 Lisette Thooft Mythosofie Lutherse Kerk
13-12-2015 Kirsten Benschop
Rinus van Warven
Voorstelling Dichter-bij-Elkander Lutherse Kerk
10-01-2016 Michiel Neervoort Krishnamurti Lutherse Kerk
07-02-2016 Wim van der Laar Upanishads Lutherse Kerk
06-03-2016 Erik van Zuydam De ontdekking van het NU Lutherse Kerk
10-03-2016 Tom Mikkers Religiestress Plantage Boekhandel Bos
03-04-2016 Coen van der Kroon Ayurveda Lutherse Kerk
08-05-2016 Christiane Berkvens Marc-Alain Ouaknin,
Joods denker voor deze tijd
Lutherse Kerk

8 nov- Mythosofie – Lisette Thooft

Nederland, Utrecht Redactie opinieblad volzin: Lisette Tooft Foto: Martine Sprangers

Foto: Martine Sprangers

‘Mythe’ betekent gesproken woord; ‘sofia’ is wijsheid. Mythosofie houdt zich bezighoudt met de psychologische opdrachten die besloten liggen in mythen en sprookjes – vervat in symbolische taal, metaforen en allegorieën.

“Sinds het begin is er de mythe. De mythe komt voort uit de scheppende verbeeldingskracht en de mythe ís de scheppende verbeeldingskracht. Alle cultuur is erdoor ontstaan en zonder de mythe is geen enkele cultuur ontstaan.

Niet alleen de logos staat aan de basis van onze evolutie; in nog vroeger tijden was er de mythos, het gesproken woord. De mythe is een schepping en een schepper tegelijk: zij is het verhaal dat geschapen wordt door de cultuur waarin zij bloeit, de ontwikkelingsfase van de mensheid. En zij is het verhaal dat cultuur schept, dat ontwikkeling tot stand brengt en bevordert. De mythe nodigt de toehoorders uit om beelden te scheppen in de eigen psyche, om zich te identificeren met de held en de heldin van het verhaal en om hun heldendaden na te bootsen.”

13 dec – Dichter bij Elk-Ander – Kirsten Benschop en Rinus van Warven

Kirsten BenschopWij mensen gaan zo vaak de verbinding niet aan met ons zelf, met de natuur, met onze medemens, met het hogere. Het lijkt er soms op alsof we alle vormen van verbinding (willen) mijden. Terwijl we zo’n enorme behoefte hebben aan echt contact, echte verbinding. In het programma ‘Dichter bij Elk-ander’ proberen Kirsten Benschop en Rinus van Warven dichter bij de ander te zijn. De èèn door dichtend te verhalen en de ander door verhalend te dichten. Zingevende verhalen, spirituele poëzie, afgewisseld met verbindende muziek. De teksten zijn van Kirsten en Rinus, maar ook van Caithlin Matthews, Neale Donald Walsh, Marcel Messing en niet te vergeten… Charlie Chaplin. Dichter bij Elk-ander, wie wil het niet….

 

10 jan. Geen leer, geen school, geen goeroe. Michiel Neervoort over Krishnamurti

Krishnamurti_LearnOutLoudKrishnamurti heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor mensen in alle delen van de wereld. Hij sprak over de betekenis van spiritueel inzicht. Hij was uit India afkomstig en staat als zodanig in de Indiase spirituele en meditatie.

Maar Krishnamurti vertegenwoordigt daarbij geen enkele ‘school’, geen enkele richting. Hij was niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën of meningen.
Michiel Neervoort
De theosofische beweging onder leiding van Prof. Leadbeather en Helena Blavatksi wilden van hem een wereldleraar maken, maar hij zelf heeft elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider altijd afgewezen en wenste geen ‘volgelingen’. Michiel Neervoort is de voorzitter van de Stichting Krishnamurti Nederland.

07 febr – Upanishads – Wim van der Laar

Wim van de LaarDe Upanishads, het onderricht van de verborgen wijsheid, vormen de oudste en belangrijkste bronteksten van het Indiase denken en zijn tot op de dag van vandaag de toetssteen voor de vraag of iets uiteindelijk waar is of niet. De oudste teksten dateren van ongeveer 750 voor Christus.

Ze geven antwoord op de fundamentele vragen die een mensenleven ‘treffen’. Wie of wat zijn we? Wat is werkelijk en wat niet en hoe verhoudt dat zich tot wie je bent? Wat is vrijheid, wat is lijden? Wat is onze diepste kern en waaruit bestaat de vervulling daarvan?

Het onderricht wordt gegeven in parabels, scheppingsverhalen, gesprekken tussen leraar en leerling of vader en zoon. Hoewel ze spreken vanuit een andere tijd en cultuur, is de taal direct en herkenbaar.

6 maart – De bestemming – Een geheel verzorgde reis – Erik van Zuydam

Erik van Zuydam copy

Het is onze bestemming om terug te keren naar de perfectie van dit moment. “Als je je fascinatie verliest voor alle verhalen en problemen waarmee het denken je probeert af te leiden dan kan je aandacht zich ontspannen in het NU. En daar is zelden een écht probleem.”

Dat is de visie op onze menselijke bestemming van coach en trainer Erik van Zuydam. “Problemen bestaan feitelijk alleen maar in ons denken. Wanneer je bent afgestemd op het huidige moment, dan functioneer je op je best; het is alsof er een intelligentie ontwaakt van waaruit je leven zich op een natuurlijke, moeiteloze manier voltrekt.”

3 april – De wetenschap van het leven – Coen van der Kroon

Coen KroonIn het Westen staat ayurveda – ‘de wetenschap van het leven”- vooral bekend als een geneeswijze uit India. Maar ayurveda gaat veel verder Het biedt zowel preventieve als curatieve kennis op geestelijk gebied. Ayurveda is een oude wetenschap die gaat over gezondheid en levensenergie.

Het is een universeel systeem, vandaar dat het ook hier in het westen zo gemakkelijk aan populariteit wint. Je hoort en ziet het woord ayurveda steeds vaker. Maar wat is ayurveda nu precies? Waar staat het woord ayurveda voor?

Volgens Coen van der Kroon is Ayurveda niet alleen een vorm van natuurgeneeskunde, maar tegelijkertijd ook voor een gezondheidsleer die voor iedereen op eenvoudige wijze toe te passen is. Ook in een modern en westers leven.

8 mei – Christiane Berkvens – Marc-Alain Ouaknin, een joodse denker voor deze tijd

OuakninDe Franse filosoof, rabbijn, psychoanalyticus, dichter en kinderboekenschrijver Marc-Alain Ouaknin lukt het steeds weer om te geest te verruimen, zegt Christiane Berkvens…

Onze tijd vraagt om gidsen die de weg wijzen naar verrassende ontdekkingen, om leermeesters die de gave hebben onvermoede perspectieven te openen en in onbekende ruimten binnen te leiden. Mensen die het hart verruimen, de geest aanscherpen en de ziel verheugen. De Franse filosoof, rabbijn, psychoanalyticus, dichter en kinderboekenschrijver Marc-Alain Ouaknin lukt het telkens weer. Als je een boek van hem leest, betreed je als het ware een onbekend gebied; een interview met hem maakt je nieuwsgierig naar zijn denken; als je een web-col-lege van hem volgt ontdek je een nieuwe horizon.

De vele boeken van Ouaknin zijn in dertig talen vertaald en zijn invloed reikt tot ver buiten de joodse gemeenschap. Op de radiozender France culture verzorgt hij op zondagochtend een serie uitzendingen onder de naam Talmudiques. Daarin ontmoet hij diverse gasten met wie hij op zoek gaat naar de betekenis van het joodse denken in de huidige Europese cultuur. Op de televisiezender France 2, die hier en daar in Nederland kan worden ontvangen, is hij een graag geziene gast (via internet zijn de tv-uitzendingen gemakkelijk te volgen). Daar blijkt dat hij het debat niet schroomt.

Christiane Berkvens – Stevelinck, “Marc-Alain Ouaknin, de joodse gids van deze tijd”, Uitg. Skandalon, ISBN 978-94-92183-09-5

Plaats en tijd

De bijeenkomsten van de Rode Draad worden elke derde zondag van de maand gehouden om 15.00 uur in het gebouw van de Lutherse Kerk in Kampen aan de Burgwal nr. 85. Na afloop thee en/ of koffie. Toegangsprijs euro 7,50

Verbinding

De werkgroep ‘De Rode Draad’ is er in geslaagd een negental bekende en minder bekende sprekers te arrangeren die op hun eigen wijze een thema behandelen die te maken heeft met de weg van groei van de mens op zoek naar zijn bestemming. De Rode Draad: maak van je leven een kunstwerk. Het thema voor het seizoen 2013-2014 is verbinding.